Økonomi

Da energien overføres ut å varme luften rundt så gir dette korte og effektive behandlingstider, omtrent mellom 20-30 minutter. Med dagens elpris blir dette omtrent 2-3kr / behandling.

EnergyLight krever kun tilsyn under behandlingen, som gjør det mulig med andre oppgaver. Lyset slukker automatisk etter behandling.